top of page

מדיניות פרטיות

סודיות ופרטיות אתרי אינטרנט סבאג פרו

עדכון אחרון: מאי, 2021
אתרי אינטרנט סבאג פרו שיווק 


מדיניות הפרטיות


אתר זה הוא חלק מאתרים בבעלות סבאג פרו והמדיניות שלנו שווה בכל האתרים 
סודיות ופרטיות באתרי אינטרנט סבאג פרו 
1. ההרשמה למועדון הלקוחות באתרים שצריך וכן כל משא ומתן או התעניינות ברכישת מוצרים עשויים להיות כרוכים במסירה של פרטים אישיים, ובכלל זה שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מאתרי אינטרנט סבאג פרו הודעות, מסרים שיווקיים ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד או בדרך דיגיטלית אחרת.
2. אתרי אינטרנט סבאג פרו לא תעשה שימוש מסחרי בפרטים שימסרו לה על ידי לקוחות או על ידי מי שנכנס לאתרי אינטרנט סבאג פרו, והיא תנהג בפרטים אלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,התשמ"א-1981.
3. אתרי אינטרנט סבאג פרו נוקטת בכל האמצעים הסבירים, כפי שהיא מוצאת לנכון, על מנת לשמר את בטיחות הגישה לאתר. מובהר עם זאת, כי הסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על הנכנסים אליו ואתרי אינטרנט סבאג פרו לא תשא באחריות כלשהי לכל תקלה בתעבורה של נתוני התקשורת ולכל דליפה של מידע עקב מעשה זדון או רשלנות של צד שלישי כלשהו, או עקב פריצה לאתר..
4. קיימת אפשרות שבאתר ישולבו על ידי סבאג פרו או על ידי צדדים שלישיים באישורה של סבאג פרו, קישורים לאתרים אחרים או קישורי-על (היפר קישורים) לאתרים אחרים, וכן הודעות שוליים (באנרים) שמכילות קישורים לאתרים אחרים. השימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל סיכונו, וסבאג פרו לא תישא בשום אחריות לכל נזק או פגיעה אחרת שתגרם למשתמש עקב השימוש בקישורים אלה והכניסה לאתרים שאליהם הם מקשרים.
5. על מנת לשפר את התוכן באתר שלה ולהתאימו לצורכי הנכנסים לאתר, ועל מנת להתאים למשתמשים מסרים ותכנים פרסומיים, סבאג פרו עשויה להשתמש בטכנולוגיית מעקב על מנת לאסוף מידע באופן בלתי מזהה, כגון סוגי דפדפנים, מערכות הפעלה, זמן גישה לאתרים וכיוצא באלה. טכנולוגיית מעקב זו עשויה להכיל קבצי מידע שנשלחים לדפדפנים ונשמרים על גבי כונן המחשב של המשתמש ("קוקיז"), אולם זאת מבלי לאפשר לזהות את המשתמש.
כמו כן, אתר זה עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות שמאפשרות לתעד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. המידע שייאסף בדרך זו אינו כולל פרטים בנקאיים או כל מידע אישי רגיש אחר. המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות והשימוש באתר שלנו. המידע שייאסף ישמר לצורך איסוף וניתוח סטטיסטיים, והוא לא יועבר לשום גורם אחר.
6.  מערכת הסליקה של אתרי אינטרנט סבאג פרו מופעלת על ידי חברת יעד סליקה בע"מ שפועלת על פי תקן אבטחה PCI-DSS ו/או חברת פייפאל (PayPal) .
7. לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של אתרי סבאג פרו הנכם יכולים ליצור קשר אתנו באמצעות דוא"ל לכתובת  info@sabagpro.com 

 

פרטים נוספים על מדיניות הפרטיות שלנו:


1. למה סבאג פרו אוספת נתונים אישיים וכיצד היא משתמשת בהם
 סבאג פרו אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם אך ורק למטרה שלשמה הם נמסרו. סבאג פרו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות, כולן או חלקן:
•    טיפול בהזמנות – על מנת לטפל בהזמנות שלך ולבצען וכדי ליידע אותך לגבי מצב ההזמנות שלך. לידיעתך, קיימים אתרי מסחר אלקטרוני שמוכרים את מוצרי סבאג פרו אולם הם אינם נשלטים או מופעלים על ידי סבאג פרו. אנו ממליצים בפניך לקרוא את תנאי המדיניות של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם, לפני שתבצע/י רכישה כלשהי באתרים אלה.
•    ניהול חשבון לקוח – על מנת ליצור עבורך חשבון לקוח אצלנו ולנהלו, וכדי לבצע פעולות מסוימות כגון תכניות נאמנות לקוח או תכניות פרסים  המקושרות לחשבונך.
•    שירות ללקוח – על מנת לספק לך שירות לקוח, ובכלל זה תשובה לפניותיך, תלונות, ומשובים כלליים על מוצרינו. השירות ללקוח עשוי להינתן בצורות תקשורת שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון או שימוש בתכונית ("פיצ'ר") של שיחה אינטרנטית מקוונת ("צ'אט בוקס").
•    תקשורת פעילה עם לקוחות – על מנת לערב אותך באופן פעיל יותר במוצרים ובשירותים שלנו. לצורך זה אנו עשויים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי הלקוח או לפרסמו.
•    התאמה אישית – סבאג פרו עשויה לשלב נתונים אישיים שלך שנאספו ממקור אחד (כמו למשל אתר אינטרנט) עם נתונים שנאספו ממקור אחר (כמו למשל התרחשות שמחוץ לרשת). אמצעי זה יקנה לסבאג פרו תפישת לקוח שלמה יותר, שתאפשר לסבאג פרו לתת לך שירות משופר שיותאם יותר לצרכיך, והוא יופעל בין השאר בהקשר לעניינים הבאים:


אתרי אינטרנט – כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאימה לצרכיך, תוך שימוש במידע הכולל בין השאר נתוני כניסה לחשבון, נתונים טכניים של המחשב, ו/או נתוני גלישה קודמים.

מוצרים – כדי לשפר את המוצרים שלנו ולהתאימם לצרכיך וליצור רעיונות חדשים למוצרים. בהקשר זה יכללו נתונים דמוגרפיים, נתונים על מאפייני לקוח ומשובים של לקוחות, וכן

פרסום המבוסס על תחומי ענין – כדי למסור לך פרסומים המותאמים לתחומי הענין שלך. דרך אחת שבה סבאג פרו עושה זאת היא להתאים פעילויות או מידע שנאסף באתרי סבאג פרו עם נתונים שלך שנאספו מאתרים של צדדים שלישיים (משמע, התאמת מידע). סוג זה של פרסום ידוע גם כ"פרסום מבוסס התנהגות רשת" או "פרסום ממוקד". התאמה אישית זאת מבוצעת על ידי קבצי "קוקיז" או טכנולוגיות דומות.


•    מסרים שיווקיים -  כדי למסור לך מסרים שיווקים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות סבאג פרו , מוצריה ושירותיה, תחרויות ומבצעי קידום מכירות). מסרים אלה יכולים להימסר באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר.

אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הניד שלך, שעשוי לחייב בגינה בתשלום.
•    שילוב תכוניות ("פיצ'רים") חברתיות – כדי להציע לך מספר תכוניות חברתיות, לרבות אלה שלהלן:
תכוניות של קהילות מקוונות באתר של סבאג פרו
כשהנך מבקר באתר של סבאג פרו שבו משולבת תכונית של קהילה ואגב כך הנך מעלה או משתף מתכונים, תמונות, סרטים, עבודות אמנות או תוכן אחר, סבאג פרו עשויה להשתמש או להציג את הנתונים האישיים שהנך משתף באתרים אלה.

תכוניות שיתוף ויראלי ברשת
סבאג פרו עשויה להשתמש בנתונים אישיים שלך על מנת להציע לך תכוניות שיתוף ויראלי ברשת, כמו למשל תוכנת "ספר לחבר" שבה הנך יכול לשתף עם משפחה וחברים ידיעות מסויימות, מידע על מוצרים, קידומי מכירות או תוכן אחר.

השימוש בתכונית זו יהיה כרוך באיסוף ושימוש בנתוני קשר אישיים (כמו למשל שמות, וכתובת דוא"ל) כדי שהודעה מסוימת או תוכן מסוים יועברו לנמעניהם.

קשרים חברתיים עם צד שלישי
סבאג פרו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך כאשר הנך משתמש בתכוניות של קשרים חברתיים עם צדדים שלישיים, כגון "פייסבוק קונקט" או "פייסבוק לייק". תכוניות אלה עשויות להיות משולבות באתרים של סבאג פרו לצרכים שונים כגון העברת תכנים ומתן אפשרות שתשתף תכנים עם חבריך.

אם תעשה שימוש בתכוניות אלה, סבאג פרו עשויה לקבל נתונים אישיים שלך מהמידע שנובע מהקשרים החברתיים שלך. תוכל לדעת יותר כיצד תכוניות אלה פועלות ועל נתוני הפרופיל שלך ש סבאג פרו עשויה להשיג, בביקור באתר הרלוונטי של הרשת החברתית של הצד השלישי.

מטרות מסוימות אחרות
אנו עשויים לעשות שימוש בנתונים האישיים שלך למטרות עסקיות מסוימות אחרות, לרבות כדי לנהל פעילות יומיומית ולמטרות אבטחה של האתרים של סבאג פרו, לבצע מחקרים דמוגרפיים, גאוגרפיים וליצור איתך קשר למטרות מחקרי צרכנים.
מידע מרשתות חברתיות, שמיידע את הלקוחות על אפשרויות השימוש במידע זה על ידי סבאג פרו, כמו גם, התאמה אישית, שתיידע את הלקוחות שסבאג פרו עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלהם על מנת למסור להם פרסום ייעודי ממוקד, כמו במקרה של קהל מאזינים. הסעיפים יכללו את המטרה שמאפשרת לסבאג פרו להתאים את הפעילות או את המידע שנאסף באתרי סבאג פרו עם מידע שנאסף על הלקוח באתרים של צד שלישי (משמע, התאמת מידע).
 

bottom of page